Smart Farming

Proiectul „Smart Farming 4.0 All” se concentrează pe următoarele priorități ale programului Erasmus +:

1. Sprijinirea indivizilor în dobândirea și dezvoltarea abilităților de bază și a competențelor cheie, îmbunătățirea nivelului de competențe și abilități cheie, cu o atenție deosebită la relevanța lor pentru piața muncii și contribuția lor la o societate coezivă.

2. Cooperare consolidată între lumea educației și formării și lumea din câmpul muncii.

3. Sprijinirea educatorilor și încurajarea îmbunătățirilor calității, implementarea excelenței inovării și internaționalizarea la nivelul instituțiilor de educație și formare, în special printr-o cooperare transnațională consolidată între furnizorii de educație și formare și alte părți interesate.

4. Consolidarea în continuare a competențelor-cheie în formarea VET inițială și continuă și consolidarea capacităților în domeniul tineretului.


Banner Bottom