Ενημερωτικά δελτία του Έργου Smart Farming 4.0 ALL

Αυτά είναι τα ενημερωτικά δελτία του Smart Farming στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση (Smart Farming 4.0 ALL). Συνεργάτες από 5 χώρες έχουν ενώσει για να δημιουργήσουν την κοινοπραξία «Smart Farming 4.0 All», προκειμένου να εκτελέσουν εκτεταμένη έρευνα πεδίου που απευθύνεται σε μια μεγάλη ποικιλία σχετικών ενδιαφερομένων και επαγγελματιών, να δημιουργήσουν ένα Εγχειρίδιο Smart Farming και να το διαδώσουν ελεύθερα σε όλους τους ενδιαφερόμενους και να αναπτύξουν συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων από τους συμμετέχοντες οργανισμούς ως «φορείς» καινοτομίας, προκειμένου να είναι σε θέση να διαδώσει και να ενσωματώσει αυτήν τη νέα μέθοδο πίσω στις περιοχές τους.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δραστηριότητας 2: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Δεκέμβριος 2019 έως Νοέμβριος 2021), με συνολικό ποσό επιχορήγησης 155 095,00 €.

23.11.2020-Newsletter № 1

22.01.2021- Newsletter № 2

22.05. 2021-Newsletter № 3

27.11.2021-Newsletter № 4


Banner Bottom