Σχετικά με το Έργο

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου «Η Ευφυής Γεωργία στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Smart Farming 4.0 All)» είναι το Via Pontica Foundation και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: OECON GROUP BULGARIA, Βουλγαρία DEKAPLUS BUSINESS SERVICES, Κύπρος FUNDATIA SATEAN, Ρουμανία HAKAN KANSO, Τουρκία ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ελλάδα

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2: Στρατηγικές εταιρικές σχέσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό. Η διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Δεκέμβριος 2019 έως Νοέμβριος 2021), με ποσό επιχορήγησης 155.095,00 €.


Banner Bottom