Εκδήλωση πολλαπλασιαστή στη Ρουμανία του έργου Smart Farming 4.0 All

Το Satean Foundation διοργάνωσε στις 8 Νοεμβρίου 2021 Εκδήλωση πολλαπλασιαστή του έργου Smart Farming 4.0 All.

Το Multiplier Event απευθύνθηκε κυρίως σε επαγγελματικούς συλλόγους και βασικούς αγροτικούς παράγοντες και φοιτητές που προσεγγίστηκαν μέσω του ευρέος δικτύου του Ιδρύματος Satean, συμπεριλαμβανομένων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στον τομέα της γεωργίας και των νέων τεχνολογιών, τοπικούς δημόσιους φορείς.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιελάμβανε:

• Παρουσίαση των συνολικών Αποτελεσμάτων του Έργου και του πλαισίου του Erasmus+

• Έξυπνη Γεωργία στην Ευρώπη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας

• Συνεδρία συζήτησης

• Συνεδρία δικτύωσης

Η εκδήλωση ήταν πολύ χρήσιμη για τη διάδοση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Οι ενδιαφερόμενοι ενδιαφέρθηκαν πολύ για το έργο.


Banner Bottom