Мултиплицирано събитие по проекта Smart Farming 4.0 All в Румъния

Фондация Satean организира на 08 ноември 2021 г. мултиплицирано събитие. То беше насочено главно към професионалните асоциации и бизнесмените, ангажирани в ключови селскостопански дейности, сътрудничещи предприятия в областта на селското стопанство и новите технологии, местни публични органи, студенти и други достигнати чрез широката мрежа на Satean Foundation заинтересовани страни.

Програмата на събитието включваше:

• Представяне на цялостните резултати от проекта в контекста на Еразъм+

• Интелигентно земеделие в Европа и представяне на резултатите от изследванията

• Дискусионна сесия

• Сесия за работа в мрежа

Събитието беше много полезно за популяризиране на на получените резултати. Участниците проявиха голям интерес към проекта.


Banner Bottom