Мултиплицирано събитие по проекта Smart Farming 4.0 All в Гърция

В понеделник, 22 ноември 2021 г., Chalkidiki Chamber организира събитие за мултиплициране на нашия проект „Интелигентно земеделие в четвъртата индустриална революция – Smart Farming 4.0 All в град Солун, Гърция. 

Мултиплицирано събитие беше насочено основно към професионални асоциации и ключови селскостопански участници, до които се достигна чрез широката мрежа на Камарата на Халкидики, включително сътрудничещи предприятия в областта на селското стопанство и новите технологии, местни публични органи и пресата. То послужи за запознаване на гръцката аудитория с целите на проекта, изпълнените дейности и постигнатите резултати, особено след като Гърция е сред страните, които изостават в технологиите за интелигентно земеделие, въпреки че селскостопанският й сектор има дълга традиция и история. 

Събитието послужи и като мрежова дейност за участниците, а създадените промоционални материали на проекта също бяха достъпни за споделяне.


Banner Bottom