Мултиплицирано събитие по проекта Smart Farming 4.0 All в Турция

Като важна дейност по проект Smart Farming 4.0 All бе проведено събитието „Интелигентно земеделие в Турция!“ на 25 ноември 2021 г. в град Ушак, Турция. То бе организирано от Хакан Кансо, като партньор по проекта, в хотел Рамада в град Усак.

В събитието участваха 32 души от различни сектори (Дирекция „Земеделие“, Университет, Стокова борса, Земеделска камара, Асоциация на камарата на занаятчиите, МСП, фермери, консултанти, студенти).

Дневният ред на събитието беше следният:

• Smart Farming 4.0 All - цялостно представяне (цели, партньори, резултати, дейности, програма Еразъм+)

• Презентация за резултатите от проучването:  Наръчник за интелигентно земеделие и Учебна програма по интелигентно земеделие

• Интелигентно земеделие в ЕС и Турция, най-добри практики за приложения за интелигентно земеделие, аквапоника и хидропонни системи

• Дискусионна сесия

• Сесия за работа в мрежа

Всички участници заявиха своето удовлетворение след събитието, защото получиха ценни, допълнителни знания за интелигентното земеделие. В мрежовата сесия, Университетът и Стоковата борса решиха да организират по-разширени срещи под ръководството на Kans Consulting. Това ще бъде най-важната стъпка за устойчивост на проекта.


Banner Bottom