Умното земеделие в четвъртата индустриална революция

Smart Farming 4.0 All

Smart Farming

Smart Farming

Проектът „Smart Farming 4.0 All“ се фокусира върху следните приоритети на програма „Еразъм +“:

1. Подпомагане на личностите в придобиването и развитието на основни умения и ключови компетенции, подобряване нивото на ключови компетентности и умения, като се обръща особено внимание на тяхното значение за пазара на труда и техния принос за сплотено общество.

2. Засилено сътрудничество между света на образованието и обучението и света на труда.

3. Подпомагане на преподавателите и насърчаване на подобрения в качеството, прилагане на върхови постижения в областта на иновациите и интернационализация на ниво институции за образование и обучение, по-специално чрез засилено транснационално сътрудничество между доставчиците на образование и обучение и други заинтересовани страни.

4. По-нататъшно укрепване на ключовите компетенции в първоначалното и продължаващото ПОО(Професионално образование и обучение) и изграждане на капацитет в младежките общности.

Последни новини
Banner Bottom