За проекта

Водещ партньор на проекта Smart Farming в Четвъртата индустриална революция (Smart Farming 4.0 All) е Фондация Виа Понтика, а останалите партньори са:

OECON GROUP BULGARIA, България

DECAPLUS BUISINESS SERVICES, Кипър

FUNDATIA SATEAN, Румъния

HAKAN KANSO, Турция

EPIMELITIRIO CHALKIDIKI, Гърция

Проектът се изпълнява по Основна дейност 2: Стратегически партньорства на Европейската програма за образование, обучение, младежта и спорта Еразъм +.

Продължителността на проекта е 24 месеца (от декември 2019 г. до ноември 2021 г.), като сумата на безвъзмездните средства е 155 095,00 €

Партньорите се обединиха, за да създадат консорциум „Smart Farming 4.0 All“, с цел обширни полеви изследвания, адресирани до широк кръг от заинтересовани страни и професионалисти, да създадат Наръчник за интелигентно земеделие и да го разпространяват свободно сред всички заинтересовани, да разработят конкретни учебни програми, които ще бъдат използвани за обучение на експерти от участващите организации като „носители“ на иновации, за да могат да разпространяват и интегрират този нов метод обратно в своите региони.

Проектът ще има широко въздействие върху различни сектори и страни, изправени пред подобни предизвикателства. Той ще се фокусира върху интелигентни методи за отглеждане като аквапоника - отглеждане на риба и растения заедно в изградена, рециркулираща екосистема, която използва естествени бактериални цикли, за да трансформира рибните отпадъци в хранителни вещества за растенията. Екологичен, естествен метод за отглеждане на храни, който използват най-доброто от аквакултурата и хидропониката, без необходимост от изхвърляне на вода, филтриране или добавяне на химически торове.


Banner Bottom