Мултиплицирано събитие по проекта Smart Farming 4.0 All се състоя в Кипър

Мултиплицираното събитие Smart Farming 4.0 All Multiplier Event в Кипър се проведе на 24 ноември 2021 г. То бе организирано и домакинствано от DEKAPLUS в Лимасол в хотел Curium Palace. На събитието присъстваха 42 местни участници, представляващи целевите групи и заинтересовани страни от предприемачеството, селското стопанство, бизнеса и образованието.

Програмата на събитието включваше:

1. Представяне на цялостните резултати от проекта и контекста на Еразъм+

2. Интелигентно земеделие в Европа и представяне на резултатите от изследванията

3. Наръчник за интелигентно земеделие-презентация.

4. Цялата учебна програма по интелигентно земеделие и съответните материали за обучение.

Освен това събитието Multiplier Event представи възможност за всички участници да се свържат и да се запознаят с местните практики и да обменят мнения и знания.


Banner Bottom