Εκδήλωση πολλαπλασιαστή «Smart Farming 4.0 All» στις 24 Νοεμβρίου 2021 στην Κύπρο

Το Smart Farming 4.0 All Multiplier Event στην Κύπρο πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2021. Το Multiplier Event διοργανώθηκε και φιλοξενήθηκε από το DEKAPLUS στη Λεμεσό στο ξενοδοχείο Curium Palace. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 42 τοπικοί συμμετέχοντες που εκπροσωπούν τις ομάδες-στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχειρηματικότητας, της γεωργίας, των επιχειρήσεων και της εκπαίδευσης.

Η ατζέντα της εκδήλωσης περιελάμβανε:

Παρουσίαση των συνολικών Αποτελεσμάτων του Έργου και του πλαισίου του Erasmus+

Έξυπνη Γεωργία στην Ευρώπη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας

Παρουσίαση εγχειριδίου Smart Farming 4.0 All

Παρουσίαση Smart Farming 4.0 Όλων του Προγράμματος Σπουδών και του Αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Υλικού

Επιπλέον, το Multiplier Event παρουσίασε την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να δικτυωθούν και να εξοικειωθούν με την τοπική πρακτική και να ανταλλάξουν απόψεις και γνώσεις.


Banner Bottom