Заключителна партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All

В периода 2-5 ноември в Лимасол, Кипър, се проведе заключителната партньорска среща по проект Smart Farming 4.0 All.

Присъстваха представители на Фондация Виа Понтика-водещ партньор, OECON GROUP България, Epimelitirio Chalkidiki, Гърция и домакините от Dekaplus Business Services, Кипър. Представителите на Hakan Kanso,Турция присъстваха в хибриден формат – онлайн, поради административни пречки за получаване на визи за Кипър.

По време на срещата бяха направени преглед и анализ на резултатите от проведените дейности от Консорциума, както и бяха дискутирани въпроси относно финансовите и административни документи, необходими за подготовката на финалния отчет и разпространението на създадените от Консорциума Наръчник за интелигентно земеделие и Обучителна програма по интелигентно земеделие – аквапоника.

Специално внимание беше отделено на резултатите от постоянната и крайната оценка относно качеството на изпълнение на проекта, като акцентът беше поставен върху изводите от обратната връзка, получена от участниците в обученията. Финалната оценка показва, че проектът е постигнал планираните цели и резултати, не са констатирани отклонения от първоначалните изисквания, извършени са подобрения в съответствие с изразените мнения и препоръки и финалните продукти са високо оценени от специално ангажираните вътрешни и външни експерти, както и от представителите на целевите групи.

Обобщената информация показа, че е постигнато високо качество в изпълнение на целите на проекта за подпомагане на личностите в придобиването и развитието на основни умения и ключови компетенции, подобряване нивото на ключови компетентности и умения, като се обръща особено внимание на тяхното значение за пазара на труда и техния принос за сплотено общество.

Подпомагането на преподавателите и насърчаване на подобрения в качеството, прилагане на върхови постижения в областта на иновациите и интернационализация на ниво институции за образование и обучение, по-специално чрез засилено транснационално сътрудничество между доставчиците на образование и обучение и други заинтересовани страни намира израз в създадените от Консорциума Наръчник за интелигентно земеделие и Обучителната програма по интелигентно земеделие – аквапоника. Те ще доведат до по-нататъшно укрепване на ключовите компетенции в първоначалното и продължаващото ПОО(професионално образование и обучение) и изграждане на капацитет в младежките общности.

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

НАРЪЧНИК ЗА УМНО ЗЕМЕДЕЛИЕ


Banner Bottom