3η Συνάντηση Διακρατικού Έργου «Έξυπνη Γεωργία στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση (Smart Farming 4.0 All)»

Η χρονιά έφερε την κατάσταση της πανδημίας Covid-19 με υψηλό κίνδυνο ταξιδιών και συναντήσεων και η 3η Συνάντηση Διακρατικού Έργου πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 on-line.

Διοργανωτής της εκδήλωσης ήταν το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ. Σύνδεσμος συνάντησης: https://cutt.ly/svshxFo

Η σύμπραξη του έργου «Smart Farming in the Fourth Industrial Revolution (Smart Farming 4.0 All)» συναντήθηκε για άλλη μια φορά για να συζητήσει σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και το σχεδιασμό των επόμενων φάσεων υλοποίησης των έργων. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι συζήτησαν και ανέλυσαν:

    • Ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διαχείρισης έργου-αναφορά Via Pontica Foundation & All Partners

    • Ανασκόπηση της προόδου του IO2 και των υπόλοιπων εργασιών – σχόλια που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από εξωτερικούς αξιολογητές-SATEAN & Όλοι οι Συνεργάτες

    • Εξωτερική παρουσίαση από τον Δρ. Γεώργιο Ντίνα από τον Ελληνικό Αγροτικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΗ

     • Παρουσίαση της μεθοδολογίας που πρέπει να ακολουθηθεί για το IO3, σύμφωνα με Γ1- Επιμελητήριο Χαλκιδικής, OECON, Via Pontica Foundation & All Partners

     • Ενημερώσεις και πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διάδοσης-Dekaplus & All Partners

Οι εταίροι αντάλλαξαν επίσης πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση του αγροτικού τομέα και των γεωργικών επιχειρήσεων σε κάθε εθνικό πλαίσιο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τουρκίας και της Ρουμανίας, σχεδίασαν τις επόμενες δραστηριότητες, συναντήσεις, εκδηλώσεις κ.λπ., και μοιράστηκαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο της Covid-19 στις δραστηριότητες των έργων και ιδιαίτερα στη διαδικασία δοκιμών, που είναι το επόμενο βήμα υλοποίησης! Ωστόσο, όλοι οι εταίροι έμειναν θετικοί και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να συναντηθούν προσωπικά για την επόμενη Διακρατική Συνάντηση!


Banner Bottom